DuursportCoach Privacybeleid en Cookiebeleid

 

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer je gebruik maakt van de website (“Site”) en/of deelneemt aan evenementen (“Events”) van DuursportCoach (“DuursportCoach”). Er wordt tevens uitgelegd hoe je persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

DuursportCoach
Kleiwerd 102
9746CV Groningen

DuursportCoach wordt aangeduid als “ons”, “onze” of “wij” in dit privicybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer doen we dat?

Wij vragen je bepaalde persoonsgegevens te delen om je de producten en diensten waar je ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je aankopen doet, contact met ons opneemt, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze Events deelneemt, of gebruik maakt van onze Site.

Deze persoonsgegevens omvatten je:

 • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • persoonsgegevens waaronder geslacht, geboortedatum, woonplaats en aankoopgeschiedenis;
 • betalings- of credit card gegevens;
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s;
 • Eventgegevens, inclusief aantal ritten, ritnummers, locaties; of
 • persoonlijke voorkeuren, waaronder je verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.

We verzamelen aanvullende persoonsgegevens van je om specifieke functies binnen onze Site te optimaliseren.

Wanneer je onze Site bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van je apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vind je hieronder in het hoofdstuk “Cookies en Pixeltags” van dit privacybeleid.  Deze gegevens omvatten:

 • Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
 • Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens van je internetbrowser en de versie ervan identificeren en web beacons en tags.

Kinderen

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Site of deel te nemen aan onze Events. We zullen om toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen deelnemen aan de DursportCoach ervaringen en Events.

Hulpmiddelen om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer je gebruik maakt van onze Site, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde zaken. Zo kunnen we bijvoorbeeld toestemming vragen om gebruik te maken van uw locatie of om u pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Site of door gebruik te maken van de standaard machtigingen die beschikbaar zijn op je apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee je zelf kunt bepalen wanneer je apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt. Je mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee je het gebruik van cookies of het delen van je locatie kan beheren. Wij moedigen je aan om je vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op je toestellen en deze te gebruiken.

Waarom en hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van de Sites en diensten die je vraagt te leveren

Wanneer je onze Sites gebruikt, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer je bijvoorbeeld een aankoop doet op duursportcoach.nl, of als je deelneemt aan een Event of een promotie, zullen wij de door jou opgegeven contactgegevens gebruiken om met je te communiceren over de aankoop, het Event of de promotie. Wanneer je contact opneemt met ons, zullen wij gegevens over je, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat je gekocht hebt, gebruiken om je te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer je daarvoor toestemming geeft, sturen wij je marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van DuursportCoach. Nadat je toestemming hebt verleend, kun je je op elk moment afmelden.

Indien je een bestaande klant van DuursportCoach bent (bijvoorbeeld wanneer je een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door jou verstrekte contactgegevens gebruiken om je marketingberichten te sturen over soortgelijke DuursportCoacho producten of diensten (tenzij je je hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij jouw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere DuursportCoach producten of diensten – zoals jouw gebruik van de Site of deelname aan DuursportCoach evenementen – gebruiken om je gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als je een aankoop doet, gebruiken we de informatie die je ons verstrekt in het kader van die aankoop voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. We kunnen persoonsgegevens over jouw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om jouw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Site te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van DuursportCoach of anderen te beschermen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens over hoe je onze Site gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze voorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers op DuursportCoach.nl producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.

Gebruik (verwerking) van Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt DuursportCoach gegevens over jouw fitnessactiviteit of jouw fysieke eigenschappen, gezamenlijk “Workout-gegevens” om onze Events en andere diensten aan te bieden. Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar je duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden.  Aangezien deze gegevens in bepaalde rechtsgebieden als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van DuursportCoach, zullen wij jouw toestemming vragen voor het gebruik van uw Workout-gegevens.

Andere doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen je in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig jouw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop je interactie hebt met onze Site en deelneemt aan onze Events.

 • Indien je DuursportCoach producten via onze Site en Events koopt, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met je uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld jouw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om jouw vitale belangen te beschermen.

Delen van uw persoonsgegevens

Delen door DuursportCoach

DuursportCoach deelt uw persoonsgegevens met:

 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens DuursportCoach, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan wij overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen,
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Sites of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
 • Aan elke andere derde waarvoor je toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over je hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door jezelf

Wanneer je bepaalde sociale functies op onze Site of tijdens onze Events gebruikt, kun je een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals jouw schermnaam, profielfoto en woonplaats. Je kunt eveneens inhoud delen met jouw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over jouw DuursportCoach activiteit. Wij raden je aan gebruik te maken van de middelen die DuursportCoach aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren om te bepalen welke informatie je via de sociale functies van DuursportCoach beschikbaar stelt.

Bescherming en beheer van jouw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Internationale doorgifte van jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken) in het kader van onze Site en Events worden in Nederland en andere landen opgeslagen. Sommige gegevensontvangers met wie DuursportCoach jouw persoonsgegevens deelt kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar jouw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar je jouw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, zullen we deze persoonsgegevens desalniettemin beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wij nemen maatregelen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te komen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland, waar geen passend gegevensbeschermingsniveau geboden wordt. Wij gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw, naar dergelijke landen doorgestuurde, persoonsgegevens voldoende beschermd worden in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming; dit is met inbegrip van ondertekening van de Europese Modelcontracten, nagaan of de ontvanger binding corporate rules (BCR) ingevoerd heeft of zich houdt aan het Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework.

Bewaring van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we jouw persoonsgegevens net zo lang bewaren als je jouw DuursportCoach account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

Jouw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot jouw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens; (iii) correctie van jouw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij jouw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken.

Als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van jouw andere rechten wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.

Afmelden voor direct marketing

Je kunt je afmelden door jouw e-mail instellingen te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. Je kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer je onze Site gebruikt, verzamelt DuursportCoach informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van jouw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen. Deze informatie kan de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of jouw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over jouw interactie met onze Site, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Site door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van jouw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Site door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Site, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Site te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Sites gebruikt worden:

 • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat je wordt herinnerd wanneer je op onze Site surft binnen één enkele sessie of, indien je dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
 • Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Site verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we jouw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door jou geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien je deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de Site.
 • Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden jou de mogelijkheid om verbinding te maken met jouw sociale netwerken en om content van onze Site via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan jouw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Site. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van jouw persoonsgegevens in. Indien je deze cookies weigert, krijg je mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor je, kun je mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt je geen content delen via sociale media.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot jouw internetbrowser (via de DuursportCoachSite of op een andere wijze), raden wij je aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren. Je kunt er ook voor kiezen dat jouw computer je iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of je kunt alle cookies uitschakelen. Je kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat je gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van jouw browser voor de juiste manier om jouw cookie-instellingen te wijzigen. Indien je cookies uitschakelt, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Site efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Site posten. Als wij de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij je hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist jouw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden je ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al je vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid. Indien je feedback wenst te geven of indien je vragen of problemen hebt, of jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met de Klantenservice:

DuursportCoach, Kleiwerd 102, 9746CV Groningen

Je kan ons ook een e-mail sturen via hallo@duursportcoach.nl. Indien je contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen.